Pater, J. (2020). Andrzej Wiencek (red.), Dzieje Kościoła w Polsce, Wydawnictwo Szkolne PWN, Kraków 2008, ss. 558. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 17(1), 288–290. https://doi.org/10.34839/wpt.2009.17.1.288-290