Lubowicki, K. (2020). O. Piotr Piasecki OMI, Medytacja chrześcijańska. Antropologicznoteologiczne podstawy w perspektywie duchowości azjatyckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2008, ss. 135 [Studia i Materiały, 114]. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 17(1), 280–282. https://doi.org/10.34839/wpt.2009.17.1.280-282