Stasiak, S. (2020). Kościół w czasie pandemii. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(1), 5–6. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.5-6