Seweryniak, H. (2021). Błogosławieństwo nowego króla i królowej w Pontificale Plocense I. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(1), 269–299. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.269-299