Papciak, K. (2021). Myślenie według wartości w dobie pandemii COVID-19. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(1), 413–429. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.413-429