Zatwardnicki, S. (2020). Jedno źródło Objawienia a dwa nurty przekazu i poznania Objawienia. Apologijny wymiar teologii Josepha Ratzingera. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(2), 63–93. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.63-93