Kubisiak, P. (2021). Jaskinia Makpela (mi’arat hammakpelah). Tradycja żydowska i archeologia świętych grobów w Hebronie. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(2), 61–75. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.2.61-75