Blanco-Sarto, P. (2020). Początek drogi. Wiara, chrzest i przynależność do Kościoła w myśli Josepha Ratzingera. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(2), 49-61. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.49-61