Merecki, J. (2020). Europa, filozofia i chrześcijaństwo. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 28(2), 285–294. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.285-294