Dziuba, A. F. (2021). Recenzja: Ks. Tadeusz Reroń, Etyka w szpitalu. Diakonia – medycyna – duszpasterstwo, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2020, ss. 384. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(1), 447–451. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.447-451