Adamczyk, J. (2021). Praktyka umieszczania w kościołach świętych obrazów. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(2), 161–179. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.2.161-179