Trojanowski, B. (2021). Aplikowanie intencji Mszy Świętej za żywych i zmarłych. Podstawy teologiczne i normy prawa kanonicznego. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(2), 181–201. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.2.181-201