Biernaczyk, M. (2021). Kosmologia medioplatońska w pismach Tacjana Syryjczyka i Atenagorasa z Aten. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(2), 223–248. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.2.223-248