Hołubowicz, R. J. (2021). Zespół stresu pourazowego i dobrowolna niezdolność do zawarcia małżeństwa w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej. Krytyczna analiza książki Wpływ zespołu stresu pourazowego na kanoniczną niezdolność do zawarcia małżeństwa. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(1), 345–366. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.345-366