Kowalczyk, D. (2021). Trójca Święta, rodzina ludzka i wspólnota zakonna. Możliwości i ograniczenia analogii trynitarnych. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(1), 163–187. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.163-187