Górecki, P. (2022). Dążenia diecezji wrocławskiej do jej egzempcji – od początku XIV wieku do 1821 roku. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 30(1), 177–195. https://doi.org/10.34839/wpt.2022.30.1.177-195