Hampl, L. (2021). Przekłady biblijne nazw należących do kategorii pojęciowej ptactwa w Księdze Hioba 28,7 z bazowym komponentem leksykalnym ostříže i kobuza – na materiale czeskim i polskim. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(2), 7–28. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.2.7-28