Drozdek, A. (2021). Teologia botaniczna Juliusa Bernharda von Rohr. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(2), 77–92. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.2.77-92