Zatwardnicki, S. (2021). Świętość Kościoła a świętość Pisma. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(2), 121–160. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.2.121-160