White, T. J. (2021). Wiedza wlana Chrystusa. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(2), 93–119. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.2.93-119