Tomaszewski, J. (2021). Sprawozdanie: Przez wartości i kompetencje do sukcesu firmy. Konferencja otwierająca I edycję Akademii Przedsiębiorczości „Aptissimi”, Centrum Misji Afrykańskich – Borzęcin Duży, 17–18 września 2021 roku. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(2), 347–350. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.2.347-350