Seweryniak, H. (2021). Recenzja: Andrzej Kansy, Funkcje prasy wyznaniowej. Studium na przykładzie mariawitów, Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, Płock 2020, ss. 428. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(2), 313–323. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.2.313-323