Stasiak, S. J. (2021). Teologia jest nauką. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(2), 5–6. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.2.5-6