Zatwardnicki, S. (2023). Teologia natchnienia z perspektywy posłania Syna i Ducha Świętego. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 30(2), 87–112. https://doi.org/10.34839/wpt.2022.30.2.87-112