White, T. J. (2023). Powszechne pośrednictwo Chrystusa a religie niechrześcijańskie. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 30(2), 63–86. https://doi.org/10.34839/wpt.2022.30.2.63-86