Gądek, M. (2023). Własność czy obecność? Teologia Imienia w Dziele Deuteronomistycznym. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 31(1), 5–21. https://doi.org/10.34839/wpt.2023.31.1.5-21