Twelftree, G. H. (2023). Jezus z czwartej Ewangelii – uzdrowiciel przynoszący życie od Boga. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 31(1), 23–42. https://doi.org/10.34839/wpt.2023.31.1.23-42