ZYDEK, S. Komunikacja w obliczu śmierci, czyli znaczenie kazań pogrzebowych w epoce staropolskiej – reformackie kazania funeralne. Wrocławski Przegląd Teologiczny, v. 27, n. 2, p. 167-183, 23 dez. 2019.