TAROCCHI, S. Jezus Chrystus i współczesne nauczanie Biblii. Kwestia Jezusa jako postaci historycznej. Wrocławski Przegląd Teologiczny, v. 28, n. 1, p. 7-22, 29 jun. 2020.