JAROSIEWICZ, A. Walter Kardynał Kasper i jego eklezjologiczny prymat miłosierdzia. Miłosierdzie w wolności, odpowiedzialności i sprawiedliwości. Wrocławski Przegląd Teologiczny, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 127–148, 2019. DOI: 10.34839/wpt.2015.23.2.127-148. Disponível em: https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/2428. Acesso em: 5 luty. 2023.