JERZAK, N. Rola Jana Muskaty, archidiakona łęczyckiego, w wielkim sporze biskupa Tomasza II z Henrykiem IV Probusem. Wrocławski Przegląd Teologiczny, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 203–216, 2019. DOI: 10.34839/wpt.2015.23.2.203-216. Disponível em: https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/2465. Acesso em: 6 luty. 2023.