STASIAK, S. Janusz Wilk, Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej według Listów Pasterskich. Studium biblijno-pragmatyczne (Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2015. Wrocławski Przegląd Teologiczny, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 336–338, 2019. DOI: 10.34839/wpt.2015.23.2.336-338. Disponível em: https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/2477. Acesso em: 7 luty. 2023.