PIELA, M. Na straży Nauczycielskiego Urzędu Kościoła – zmaganie się kard. A. Bertrama z organizacjami wrogimi chrześcijaństwu w okresie Republiki Weimarskiej (1918– –1930). Wrocławski Przegląd Teologiczny, [S. l.], v. 21, n. 1, p. 149–166, 2020. DOI: 10.34839/wpt.2013.21.1.149-166. Disponível em: https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/2926. Acesso em: 7 paź. 2022.