TUPIKOWSKI, J. Józef Bremer, Josef Rothhaupt (red.), Ludwig Wittgenstein: „przydzielony do Krakowa” – „Krakau zugeteilt”, Wyższa Szkoła FilozoficznoPedagogiczna „Ignatianum” – Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, ss. 590. Wrocławski Przegląd Teologiczny, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 277–280, 2020. DOI: 10.34839/wpt.2010.18.2.277-280. Disponível em: https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/3093. Acesso em: 5 grudz. 2022.