PATER, J. Ks. Piotr Nitecki, Włocławskie dzieje ks. Stefana Wyszyńskiego 19171946, Soli Deo, Wrocław 2006, ss. 320. Wrocławski Przegląd Teologiczny, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 286–288, 2020. DOI: 10.34839/wpt.2009.17.1.286-288. Disponível em: https://ojs.academicon.pl/wpt/article/view/3205. Acesso em: 1 grudz. 2022.