ZATWARDNICKI, S. Jedno źródło Objawienia a dwa nurty przekazu i poznania Objawienia. Apologijny wymiar teologii Josepha Ratzingera. Wrocławski Przegląd Teologiczny, v. 28, n. 2, p. 63-93, 4 dez. 2020.