Stefaniak, Piotr. 2020. „Z dziejów Prawodawstwa Zakonu św. Marii Magdaleny Od Pokuty W średniowieczu: Reguła św. Sykstusa”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 28 (2):229-63. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.229-263.