Zydek, Sylwia. 2019. „Komunikacja W Obliczu śmierci, Czyli Znaczenie Kazań Pogrzebowych W Epoce Staropolskiej – Reformackie Kazania Funeralne”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 27 (2):167-83. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.167-183.