Biernaczyk, Mateusz. 2019. „Plutarch Z Cheronei – Koncepcja Zasad”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 27 (2):225-45. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.225-245.