Skwierczyński, Michał. 2019. „Nabycie Przez Instytucję kościelną Zagranicznej Licencji Na Wydanie W Polsce Utworu piśmienniczego”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 27 (2):185-99. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.185-199.