Żądło, Andrzej. 2020. „Budowanie Homilii Na Bazie tekstów Euchologijnych W świetle Wskazań Dyrektorium Homiletycznego”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 28 (1):237-60. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.237-260.