Wilk, Janusz. 2020. „Metafora wewnętrznej Celi Dla Jezusa W Pismach Elżbiety Catez – św. Elżbiety Od Trójcy Świętej”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 28 (1):177-94. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.177-194.