Jerzak, Norbert. 2020. „Pieczęcie Biskupa Henryka Z Wierzbna (1301–1319)”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 28 (1):331-50. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.1.331-350.