Berkman, Joyce Avrech. 2019. „Fenomenologia a Filozofia chrześcijańska. Trzy Przemiany Edith Stein”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 27 (2):201-24. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.201-224.