Rosik, Mariusz. 2020. „Kiedy zakończyła Się Ostatnia Wieczerza? Polemizując Z Tezą S. Hahna”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 28 (2):9-29. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.9-29.