Rambiert-Kwaśniewska, Anna. 2020. „Problematyka przekładu toponimów W Septuagincie Na przykładzie «wełny Z Miletu» (Ez 27,18)”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 28 (2):31-48. https://doi.org/10.34839/wpt.2020.28.2.31-48.