Słupek, Roman. 2021. „Argument Kaloniczny W Teologii Fundamentalnej. Uwagi Na Marginesie Dokumentu Papieskiej Rady Ds. Kultury «Via pulchritudinis» – Uprzywilejowana Droga Ewangelizacji I Dialogu”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 29 (1):301-21. https://doi.org/10.34839/wpt.2021.29.1.301-321.