Rowland, Tracey. 2019. „Refleksje Romano Guardiniego O Byciu «zagubionym W Chaosie»”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 27 (2):113-19. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.113-119.