Zani, Angelo Vincenzo. 2019. „Teologia W świecie Nauki”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 27 (2):19-32. https://doi.org/10.34839/wpt.2019.27.2.19-32.