Ostański, Piotr. 2019. „Ty będziesz Nazywał Się Kefas (J 1, 42). Kefas I Inne Aramejskie Osobowe Nazwy własne w greckim tekście Nowego Testamentu”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 24 (2):7-22. https://doi.org/10.34839/wpt.2016.24.2.7-22.